ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00209(VO) Удирдлагын арга барилд байнга

Тоглох Цаг: 3:26 04/04/2015

Олон улсын бизнес философч Жим Рон манлайллын талаарх өөрийн үзлийг хуваалцахдаа Эрбалайф -ыг өндөрлөгт гаргахын тулд та өөрөө итгэл үнэмшилтэй байх ёстой гэв. Түүний зөвлөгөө, аргуудыг ашиглан хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх чадвараа дээшлүүлэхийг зөвлөж байна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна