ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00210(VO) Эрбалайф ийг яаж өөртөө ашигтайгаар

Тоглох Цаг: 39:01 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Роний үгийг сонсоод та зах зээлийн талбар дахь хүч, санхүүгийн хүч, Эрбалайф ийн хүч, мөн түүнчлэн хувийн хүч нэмэгдэнэ.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна