ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00210(VO) Эрбалайф ийг яаж өөртөө ашигтайгаар

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 39:01 04/04/2015

Олон улсын бизнесийн философч Жим Роний үгийг сонсоод та зах зээлийн талбар дахь хүч, санхүүгийн хүч, Эрбалайф ийн хүч, мөн түүнчлэн хувийн хүч нэмэгдэнэ.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна