ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00315(VO) Нөлөө бүхий байх

Тоглох Цаг: 0:57 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус сэтгэлийг зоригжуулсан философи та бүгдийг зоригжуулж бас урам зориг өгнө. Түгээгч нара аурам зоригжуулах хүч танд бий.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна