ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00315(VO) Нөлөө бүхий байх

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 0:57 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус сэтгэлийг зоригжуулсан философи та бүгдийг зоригжуулж бас урам зориг өгнө. Түгээгч нара аурам зоригжуулах хүч танд бий.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна