ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00323(VO) Хэрэглэж, ашиглаж, ярихаас өөр зүйл

Тоглох Цаг: 0:33 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус яагаад төлөвлөгөөгөө дагах нь чухал гэдгийн талаар тайлбарлана. Төлөвлөгөөнөөсөө наашаа цаашаа битгий хазай. Итгэмээргүй амжилтанд хүрэх бүх боломж танд нээлттэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна