ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00350(VO) Гол уулзалтууд ба сургалтууд

Тоглох Цаг: 1:38 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус уулзалтууд мөн сургалтуудад байнга хамрагдаж байх таны Хербалайф дахь бизнест ашигтай. уулзалт хийх тусам л чи улам гарамгай болно хэмээв. Шалтаглахаас зайлсхий.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна