ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00355(VO) Зүтгэл

Тоглох Цаг: 0:58 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус шийдвэр гарган түүндээ зүтгэхийн ач холбогдолын талаар сэтгэгдэлээ хуваалцав. Бизнестээ зүтгэх таны зүтгэлээс гадна танай гэр бүл хамт олны таныг ойлгож туслах зүтгэл нь чухал юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна