ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00359(VO) Хамгийн хэцүү зүйлүүдийн нэг бол

Тоглох Цаг: 0:23 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хонгилийн үзүүртэх гэрлийг олж харж амьдрахыг чухалчил. Санасан зүйлүүд бүтэлгүй, амьдрал хэцүү үед энэ бичлэгийг үзэж энэ туршлага чамайг илүү ихээр зоригжуулж мөн өөрчилж байгааг санах хэрэгтэй
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна