ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00361(VO) Ирээдүйд та ямар байх вэ

Тоглох Цаг: 0:23 04/04/2015

Туг ч барина тугал ч хариулна гэдэг шиг, таны өнөөдөр байгаа баарь сууринаас ирээдүйд ямар байх вэ гэдэг илүү чухал хэмээн Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус Хэрвээ чин сэтгэлээсээ итгэвэл амьдрал аз завшаанаар дүүрэн
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна