ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00405(VO) Хэрэв та хэн нэгэн хүн дүрэм зөрчсөнийг мэдсэн бол

Марк Хьюз бизнесийг хамгаалах талаар

Тоглох Цаг: 0:34 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз дүрэм зөрчсөн хэн нэгнийг мэдээллэхдээ та бүрэн дүүрэн итгэлтэй байхыг хүсч байна. Herbalife өөрийн бизнесийг хамгаалж асуудлыг шийдэх болно.
ХУВИЙН ХӨГЖИЛ
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна