ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00412(VO) Америкад мөрдөгдөх дүрэм

Тоглох Цаг: 0:44 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз Америкад бизнес хийх дүрэм журмыг мөрдлөгө болгож байна. Яг юу ярьж болох эсэх мөн юуг сурталчлан таниулж болох эсэхийг мэдэхэд бэрхтэй. Энэ байдлыг удирдлага болгон өөрийн бизнесийг зөв замаар чиглүүлэн хөгжүүлээрэй
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна