ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00424(VO) Бид ялгаварлан гадуурхдаггүй

Марк Хьюз Сайн бизнесийн талаар

Тоглох Цаг: 0:27 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз гол зарчмаа баримтлан мөрдөхийг шаардаж байна. Та хүнийг хүйс, шашин шүтлэг, эдийн засгийн байдал зэргээр нь хэзээ ч ялгаварлан үзэх ёсгүй. Энэ бол ердөө л муу бизнес.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна