ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00425 Бусад олон түвшин

Марк Хьюз олон шатны талаар

Тоглох Цаг: 1:15 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз өөрийн хийх бизнестээ эзэн байх талаар тайлбарлаж байна. Herbalife таны баг командыг хамгаалахад хэзээд бэлэн бөгөөд цаашид шударгаар сэтгэл дүүрэн ажиллаж, бизнесээ өргөтгөн хөгжүүлэхэд тань туслана. Бид хэзээд тантай хамт.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна