ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00436(VO) Хэмжээнээс хэтэрсэн худалдан авалт бол хулгайтай адил

Тоглох Цаг: 1:12 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз Herbalife-ын дүрмүүд нь компании гишүүн нэг бүрийг хамгаалахад чиглэгдсэн байдгийг тайлбарлаж байна. Зарчим бол зарчим, компаний нэг бүрэлдэхүүн хэсгийн хувьд энэ нь маш шударгаар ажиллах туршилтан дээр үндэслэгдсэн болно.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна