ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00437(VO) Шударга зарчимч удирдагч байх

Марк Хьюз хамтдаа хөгжих талаар

Тоглох Цаг: 1:02 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз шударга байдлын үзэл санааг батжуулж байна. Хэрэв бид хамтран ажиллавал ямарч амжилтанд хүрч чадна. Энэ нь Herbalife-ын хүн нэг бүрийн хувьд компанийг ирээдүйд авч явахын тулд нэгдэн хөдлөх, сэтгэх, ажиллах түлхүүр юм.
ХУВИЙН ХӨГЖИЛ
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна