ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0105 Битгий хоцроорой

Тоглох Цаг: 10:50 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон бид хэрэв хувийн хөгжил дээр анхаарах л юм бол бидэнд хийж чадахгүй зүйл байхгүй гэдгийг дахин санууллаа. Үнэ цэнэтэй болох нь маш чухал
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна