ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0109 Бодолцох ёстой зүйлс

Тоглох Цаг: 14:22 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон өгүүлбэрийн чухлыг ярилаа. Бид юу хэлэхээ боддог гэхдээ яаж хэлэхээ бидний хэд нь боддог вэ? Бидний бусдад хэлж буй үгс, өөртөө өгсөн амлалт бүгд бидний бий болгож буй амьдралыг тусгадаг. Жимийн номлолыг ашиглан өөрийн шилдэг хувилбараа болоорой.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна