ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00343(VO) Хүмүүсийг битгий царайчил

Тоглох Цаг: 1:16 04/04/2015

Тууштай мөн анхаарлаа сарниулахгүй байх нь маш чухал хэмээн Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус хүүрнэв. Зарж буй бүтээгдэхүүндээ итгэ. Өөртөө итгэ. Хербалайфийн талаарх мэдлэгээ хүн бүртэй хуваалцаж нэгнийгээ амжилтын зүг хөтлөн явах хэрэгтэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна