ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00351(VO) Хариуцлагаа ухамсарла

Тоглох Цаг: 0:37 04/04/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус гэрээ засаад төрөө засдаг шиг та өөрийгөө эхлээд зассан байхад бусдад тусалж чадна хэмээн урам зрригжуулан хэлэв. Бага багаар амжилт руу та дөхнө
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна