ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00360(VO) Хялбар байсан ч хичээж ажил

Тоглох Цаг: 0:38 04/04/2015

Хялбар байсан ч хичээж ажил, хэцүү үед хоёр дахин илүү хичээж ажилла хэмээн Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч Марк Хиус зөвлөв. Хэцүү сорилтуудыг зоригтой даван туулж байж амжилтанд хүрдэг.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна