ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00404 Бизнес хийж болохгүй улс орон

Тоглох Цаг: 0:35 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз хараахан нээгдээгүй байгаа улс орнуудад бизнес эрхэлж болохгүйн чухлыг баталж байна. Herbalife-ын ирээдүй нь дүрмээ мөрдөн ажилладаг та бүхнээс хамаарна.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна