ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0100 Бизнесээ Өргөтгөх

Тоглох Цаг: 7:42 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон бизнесээ өргөтгөх Марк Хьюз-ын зарчмуудыг хураангуйлан тайлбарласан байна. Баримталж буй одоогийн зарчмууддаа дахин анхаарал хандуулах эсвэл дахин сэргээх гэж байгаа бол эдгээр мэргэн үгсээс бүү хоцроорой!
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна