ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0103 Манлайлал

Өөрчлөлт хийх Зориг

Тоглох Цаг: 7:15 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон хамтран нэгдэж ажилласнаар Таны бүх баг командыханд сайнаар нөлөөлнө гэдгийг ярилаа. Мөрөөдөл, боломжийн төлөө урагшаа зогсолтгүй тэмүүлээрэй.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна