ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0104 Одоо Байгаагаасаа Илүү Бол

Тоглох Цаг: 11:32 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон өнгөрсөн туршлагаа ирээдүйд ашиглах талаар ярилаа. Зорилгоо тодохойл. Түүнийхээ араас зогсолтгүй урагшаа тэмүүл
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна