ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0108 Алдаанаас илүүлэйгээр Сайныг Олох

Тоглох Цаг: 8:10 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон хүн болгон алдаа гаргадаг талаар ярилаа. Харин Та тэр алдаагаа хэрхэн шийдвэрлэсэн нь Таныг бусдаас ялгаатай байлгах болно. Бид нухацтай бас ухаалаг хандах ёстой. Эдгээр мэргэн үгсээр шинээр эхлээрэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна