ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00430 Шашин шүтлэг хөтөлбөрт үл хамаарна

Тоглох Цаг: 1:34 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз Herbalife-ын үүрэг бол хүйс, шашин шүтлэг гэх мэтийг үл харгалзан хүмүүсийн хоол хүнсээр дамжуулан дэлхий дээр илүү сайхан амьдрах нөхцөл бий болгох явдал юм гэж нотолж байна. Нэг хэсэг бүлэг хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлснээр өөрөө мэдэлгүй бусад хүмүүсийг анхаарлын гадна орхидог.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна