ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00438(VO) Шударга зарчимтай компант

Тоглох Цаг: 1:14 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз компанийг үнэнч, шударга зарчимтай, бидний хүүхдүүд үйл ажиллагаанд нь оролцохыг хүсдэг тийм байгууллага болгож байна. Энэ нь шударга зарчмаас эхэлдэг
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна