ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

0437 Шударга зарчимч удирдагч байх

Тоглох Цаг: 1:02 04/04/2015

Herbalife-ыг үүсгэн байгуулагч, анхны дистрибьютор Марк Хьюз шударга байдлын үзэл санааг батжуулж байна. Хэрэв бид хамтран ажиллавал ямарч амжилтанд хүрч чадна. Энэ нь Herbalife-ын хүн нэг бүрийн хувьд компанийг ирээдүйд авч явахын тулд нэгдэн хөдлөх, сэтгэх, ажиллах түлхүүр юм.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна