ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0102 Үр Дүн

Тоглох Цаг: 14:34 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон өнөөдөр, маргааш мөн 20 жилийн дараа ч гэсэн үр дүн гаргахын ач холбогдлын талаар ярилаа. МэргэжилдээТа хаана яваагаас үл хамааран бүх мэдрэмжээ ашиглан байнга өсөн дэвшиж, зааж сургахдаа нээлттэй байгаарай.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна