ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0107 Амлалт

Тоглох Цаг: 15:28 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон сайн үйлс зөв хийснээр эхэлсэн Маркын баримтлалыг дурслаа. Гэхдээ, ганц хийхээр зогсоогүй. Өөрийн чадвараа сайжруулахад хэзээ ч оройтоогүй ба энэ видео Таны хувийн хөгжилд туслах болно.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна