ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0110 Марк Бидэнд Юу Заасан бэ

Тоглох Цаг: 14:24 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон Маркын заасан бүхнийг тусган ярилаа. Мэдлэг, хувь хүний зан чанар, мөрөөдөл, дэмжлэг болон эрч хүч гайхалтай байлаа. Тэмдэглэл хөтлөн, сургалт явуулж, бусдыг уриалан зам заах Таны ээлж ирлээ.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна