ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

B0111 Өөрчлөлт

Тоглох Цаг: 12:51 04/04/2015

Олон Улсын Бизнесийн Гүн Ухаанч, Жим Рон өөрийн эрүүл мэнд болон тэнцвэржүүлсэн хоол тэжээлийн мэргэжилд нь өөрчлөлт оруулсан чадварын талаар хуваалцлаа.Хэрэгжүүлж эхлэх бодит авьяас чадвар эрэлхийлж буй хүн бүрт энэ мессеж бол бэлэг. Жимийн мэргэн үгс бол гайхалтай бэлэг. Түүний мессежийг өнөөдрөөс хэрэгжүүлээрэй.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна