ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00106(VO) Хүмүүсийг орлого оруулдаг тоо мэт хандаж

Дуу оруулах

Тоглох Цаг: 1:29 04/05/2015

Олон улсын бизнесийн онолч Жим Рон Ирээдүйн амжилт хичнээн бараа зарах гэдэгтээ биш харин хичнээн худалдан авагчыг сэтгэл хангапуун болгож чадсан гэдэгт оршино гэж дурдав.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна