ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00106(VO) Хүмүүсийг орлого оруулдаг тоо мэт хандаж

Тоглох Цаг: 1:29 04/05/2015

Олон улсын бизнесийн онолч Жим Рон Ирээдүйн амжилт хичнээн бараа зарах гэдэгтээ биш харин хичнээн худалдан авагчыг сэтгэл хангапуун болгож чадсан гэдэгт оршино гэж дурдав.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна