ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Бизнесийн Ёс Зүйн сарын хүрээнд Майкл О. Жонсоны зүгээс хүргэж буй мэндчилгээ

Тоглох Цаг: 0:59 04/11/2023

Хүмүүст туслахдаа бид үргэлж зөв зүйлийг хийх нь бидний үүрэг гэдгийг Бизнесийн Ёс Зүйн сарын аяны хүрээнд дахин нэг тодотгон сануулах нь зүйтэй юм. Энэ сард та баг команддаа зориулж тодорхой төлөвлөгөө боловсруулахын зэрэгцээ ёс зүйн хэм хэмжээг баримтлах нь үйлчлүүлэгчид, брэндийн нэр хүнд болон бизнесээ хамгаалж буй хэрэг гэдгийг үлгэрлэн харуулаарай.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна