ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Жон Агвуноби - Бизнесийн ёс зүйн сар

Жон Агвунобигийн видео захидал - Бизнесийн ёс зүйн сар

Тоглох Цаг: 1:48 04/27/2022

Бид 5-р сарыг Бизнесийн ёс зүйн сар болгон зарлаж байна. Энэхүү аяны зорилго нь Бизнесийн ёс зүйн дүрмийн ач холбогдлыг онцолж, "Бид үргэлж зөв зүйлийг хийдэг" гэх зарчмыг дахин нэг удаа гишүүдийн анхааралд хүргэх явдал юм. Харах, сонсох, сурах - эдгээр нь дүрмүүдийг дагаж мөрдөх үндэс болдог. Бид бүгд хамтдаа дэлхий ертөнцийг илүү сайхан газар болгож байна. Дүрмийг ойлгоход туслах заавар, тайлбар. MyHerbalife.com сайтаар зочилно уу.

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна