ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00340(VO) Сар бүрт эхний эгнээний 10 гишүүн элсүүл

Тоглох Цаг: 2:10 04/05/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч, Марк Хиус Маркетингийн болон зар сурталчилгааны төлөвлөгөөгөө гаргаж зорилготоо хүрэхэд хэрэгтэй зохих ёсны алхмуудыг төлөвлө. Ямар ч ян замын гараа эхний алхмаас эхэлдэг, та гараагаа өнөөдрөөс эхэл.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна