ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

00320(VO) Дундаж хүний боломж

Тоглох Цаг: 1:24 04/07/2015

Эрбалайф -ийн үүсгэн байгуулагч мөн анхны түгээгч Марк Хиус танд өөрийн хувийн бизнес хийх боломжийг олгоход бэлэн гэдгийг уриалан зарлаж байна. Эрбалайф ийн зүгээс удирдан туслах болно гэхдээ та өөрөө амжилтанд хүрэх эрмэлзэлтэй эсэхээ шийдэх хэрэгтэй
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна