ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Та Бизнесийн Ёс Зүйн Албаны талаар юу мэдэх вэ?

Тоглох Цаг: 2:56 07/29/2021

Бизнесийн Ёс Зүйн Албаны зорилго нь үйлчлүүлэгч, брэнд, Бие Даасан Гишүүд, бизнесийн боломжуудыг хамгаалах мөн түүнчлэн шууд борлуулалтын бизнес загварын бүрэн бүтэн байдлыг хангахад оршдог. Манай Бие Даасан Гишүүд Herbalife Nutrition-ы Бизнесийн Ёс Зүйн Дүрмийн дагуу бизнесээ зөв зүйтэй явуулж, үйлчлүүлэгчдээ чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг байхад бид зорьж ажилладаг.
БИЗНЕС
Бүгдийг Харах

ШИНЭЭР ЮУ БАЙНА?

Ялгах:

{x} ийн {y}Үзүүлж Байна